Exekútorský úrad Vranov nad Topľou

JUDr. Štefan Šviderský, PhD., súdny exekútor

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok08:00 - 10:0013:00 - 16:00
Utorok08:00 - 11:0013:00 - 15:00
Streda08:00 - 11:0013:00 - 15:00
Štvrtok08:00 - 11:0013:00 - 15:00
Piatok08:00 - 11:0013:00 - 15:00
Sobota--
Nedeľa--
Účastníci exekučného konania sa vybavujú len v úradných hodinách exekútorského úradu.
Bankové spojenie:
IBAN SK85 0200 0000 0018 4824 5632
IBAN SK50 0200 0000 0012 7139 7059
IBAN SK63 0200 0000 0027 9597 0754
IBAN SK79 0200 0000 0026 6823 1457
IBANSK81 0200 0000 0014 2458 3654

Pri úhradách vždy uvádzajte variabilný symbol : EX číslo/rok

Telefonický kontakt :
0905 260 570

Mimo úradné hodiny nás môžete kontaktovať emailom :
exekutor@svidersky.sk


ul. Hronského 1811, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 35513136 | DIČ: 1020775833 | IČ DPH: SK1020775833

Rozhodnutie o vymenovaní za súdneho exekútora MS SR číslo: 5122/1995-30/75

Zásady ochrany osobných údajov - GDPR*